nethogs-giam-sat-network-1

Ngoài NetHogs, sẽ có rất nhiều công cụ open-source dùng để giám sát network cho hệ điều hành Linux trên giao diện web. Giả sử anh em sử dụng lệnh iftop để giám sát mức sử dụng băng thông, lệnh netstat, lệnh ss để xem report trên giao diện có thống kê các kiểu hay lệnh htop / top để xem các tiến trình đang chạy trên hệ thống.

Nhưng nếu anh em đang tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp anh em xem thống kê real-time về trạng thái của băng thông của mỗi tiến trình sử dụng thì NetHogs là thứ duy nhất mà anh em nên tìm kiếm.

NetHogs là gì?

NetHogs là chương trình mã nguồn mở dành cho Linux, nó có thể giúp anh em giám sát network được sử dụng bởi từng tiến trình (process) một cách real-time.

Trong bài viết này, Cài Win Dạo sẽ hướng dẫn anh em cách để cài đặt và sử dụng nethogs để giám sát network của từng tiến trình một cách real-time.

Hướng dẫn cài đặt NetHogs trên hệ điều hành Linux

Giải pháp giám sát băng thông NetHogs này có thể được cài trên nhiều hệ điều hành Linux. Dựa theo từng distro mà anh em đang sử dụng, anh em có thể cài nethogs theo một trong những cách sau.

Cài đặt NetHogs trên RHEL, CentOS, Rocky Linux và AlmaLinux

Để cài đặt NetHogs, anh em phải bật EPEL repository đối với các distro Linux thuộc hệ RedHat và sau đó chạy những lệnh yum sau để tải và cài các gói tin của nethogs.

yum install epel-release
yum install nethogs

Đối với Fedora, dùng lệnh dnf như bên dưới.

dnf install nethogs

Cài đặt NetHogs trên Ubuntu, Linux Mint và Debian.

Để cài nethogs, anh em gõ lệnh apt theo như sau để tải và cài đặt các gói cần thiết.

sudo apt install nethogs

Hướng dẫn sử dụng NetHogs để giám sát băng thông của mỗi tiến trình

Để chạy tiện ích nethogs này, dùng lệnh như sau đối với các distro hệ RedHat.

nethogs

Đối với hệ Debian, anh em cần thêm quyền root để chạy, vì vậy thêm sudo trước đó nữa như bên dưới.

sudo nethogs
nethogs-giam-sat-network-realtime-1

Như hình ảnh bên trên, anh em có thể thấy cột SENTRECEIVED hiển thị mức băng thông đang sử dụng của mỗi tiến trình. Tổng SENT và RECEIVED sẽ được cộng lại và hiển thị ở dòng dưới cùng. Anh em có thể sắp xếp lại thứ tự hiển thị sao cho đúng với mong muốn của anh em. Cụ thể hơn Cài Win Dạo sẽ nói thêm ở bên dưới.

Các options của lệnh NetHogs

Sau đây là các tùy chọn trong lệnh nethogs mà anh em cần biết qua. Sử dụng “-d” để thêm thời gian cập nhật thông tin và “tên card mạng” để giám sát network cụ thể card mạng mong muốn (mặc định là eth0).

Ví dụ, Cài Win Dạo sẽ để bảng thông tin sẽ cập nhật mỗi 5 giây thì dùng lệnh với option -d như sau:

nethogs -d 5

Để giám sát network trên card mạng cụ thể (eth0) thì dùng lệnh như sau:

nethogs eth0

Để giám sát network cho cả 2 card mạng eth0eth1 thì chỉ đơn giản là thêm eth1 vào tiếp theo eth0 như vầy nè:

nethogs eth0 eth1

Vài options của NetHogs

-d : Delay thời gian cập nhật thông tin theo mong muốn.

-h : Danh sách các option có thể sử dụng.

-p : Sniff trong chế độ hỗn hợp (không khuyến khích sử dụng).

-t : Tracemode.

-V : Hiển thị thông tin phiên bản của phần mềm.

Điều khiển giao diện của NetHogs

Bên dưới là một số thứ hay ho giúp anh em dễ dàng kiểm soát giao diện hiển thị của NetHogs nhằm giám sát network của các process và tìm kiếm thông tin dễ dàng và hiệu quả hơn.

-m : Thay đổi đơn vị hiển thị trên giao diện như KB/s -> KB -> B -> MB.

-r : Sắp xếp theo mức băng thông truy cập.

-s : Sắp xếp theo mức độ băng thông gửi ra (SENT).

-q : Thoát khỏi giao diện.

Để xem toàn bộ các option của lệnh nethogs này, anh em có thể ghé qua trang man pages trên web hoặc gõ lệnh man nethogs để xem luôn trên hệ điều hành.

Để theo dõi quá trình cập nhật của phần mềm này, anh em có thể vào trang chính của dự án NetHogs tại GitHub của họ.

Vậy là Cài Win Dạo đã hướng dẫn anh em cài đặt NetHogs trên Linux và hướng dẫn sử dụng một cách sơ bộ. Xin cảm ơn anh em đã đọc bài.